Privacy Policy Stage & Studio

Dit is het privacystatement van Stage & Studio, gevestigd te Kestelstraat 86, 9880 Aalter.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier dat je invult op onze website. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de GDPR. Stage & Studio is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de GDPR. In dit privacystatement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.
Overzicht persoonsgegevens
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bedrijfsnaam
Doel
De gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
  • Voor identificatiedoeleinden
  • Voor het aanspreken met de juiste titel
  • Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten

Wanneer je de website bezoekt, verzamelen we geen persoonsgegevens zonder jouw toestemming. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.
Verstrekking aan derden
Jouw persoongegevens worden niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.
Inzage
U mag Stage & Studio vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Stage & Studio verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailadres info@stageandstudio.be
info@stageandstudio.be